Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen er 11. september. I mange kommuner kan du også stemme 10. september.

Du kan forhåndsstemme til og med 8. september.

Valgurne

Hvem kan stemme?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge.
  • Statsborgere av Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Når og hvor kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med fredag 8. september i hvilken som helst kommune.

valgdagen 11. september må du stemme i kommunen du er folkeregistrert som bosatt i per 30. juni 2023. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen?
Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 3. juli.

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 3. juli og frem til og
med 1. september.

Er du syk eller ufør, kan du ta kontakt med kommunen for å få forhåndsstemme hjemme. Kommunen informerer om søknadsfrist.

Illustrasjon for valglokaler

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du tilsendt valgkortet på papir.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme.

Ta kontakt med kommunen din dersom du ikke har mottatt valgkortet, eller er usikker på om du har stemmerett.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjonen må
inneholde navn, fødselsdato og bilde, og kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde.

Oppholder du deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller
fengsel, kan du få en ansatt til å bekrefte identiteten din. Den ansatte må da legitimere seg.

Velger som viser frem ID

Slik stemmer du

Ta stemmesedler

Ta stemmeseddelen du vil bruke.

Personstemme kommunestyrevalget

Hvis du vil gi personstemmer, kan du krysse av i boksen ved siden av de listekandidatene på stemmeseddelen som du ønsker å gi personstemme
til. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Velger som bretter stemmeseddel

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

Stemple

Gå til en valgmedarbeider, og få et stempel på stemmeseddelen. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

Legg i urne

Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Stemmer du utenfor hjemkommunen?

Hvis du forhåndsstemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket
parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive inn navnet på partiet eller gruppen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Stemmen blir sendt til hjemkommunen din for opptelling. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og vil stemme ved valg til bydelsutvalg, kan du enten benytte en medbrakt stemmeseddel for valg til bydelsutvalg eller et blankt ark der som du skriver navnet på partiet/ gruppen du stemmer på. Bruker du et blankt ark, må du også skrive at seddelen gjelder for valg til bydelsutvalg.

Dersom du er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av
kommune- og regionreformen, skal du velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene.

Endringer på stemmeseddelen

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemme ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Slenger

Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti gruppe, vil en såkalt listestemme bli
overført til det andre partiet/gruppen. Dette kan påvirke fordelingen av mandater i kommunestyret.

Personstemme ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Trenger du hjelp til å stemme?

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Dersom du har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene, har du rett på hjelp. Du kan få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Til toppen av siden