Tilskuddsmottakere 2023

Se hvilke tiltak som har fått tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Oppdatert:

Tiltakene skal nå velgere som ikke like lett nås gjennom ordinære informasjonskanaler, eller velgere som trenger særlig tilrettelagt informasjon.
Målet med tilskuddsordningen er å:

  • øke stemmeberettigedes kunnskap om stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • øke valgdeltakelsen
  • støtte tiltak rettet mot stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon.

Totalt ble det søkt om tilskudd for ca. 22,5 mill. kroner fordelt på 64 søknader. Beløpet til fordeling er på ca. 5,7 millioner kroner.

Disse tiltakene har fått tilskudd

FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Prosjekt med mål om å øke kunnskapen om valget og bidra til å øke valgdeltakelsen blant unge funksjonshemmede og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon. Skal gjennomføre en digital og fysisk kampanje med mål om å få flere funksjonshemmede til å stemme, og fysiske og digitale paneldebatter hvor de viktigste politiske temaene for funksjonshemmede løftes.

Tildelt: 400.000 kr

Stiftelsen Mela

Stiftelsen Mela gis tilskudd til Melafestivalen som er en gratis flerkulturell- og familiefestival for ulike kunst og kulturuttrykk som arrangeres årlig av stiftelsen Mela på rådhusplassen i Oslo.

Tildelt 300.000 kr

Nora Creatives

Kampanje for å informere og opplyse unge velgere om kommunevalget 2023 som skal vise ungdommer hva politikk er og hvordan politikk direkte påvirker deres hverdag. Konseptet skal reflektere de direkte konsekvensene ved å stemme eller ikke stemme ved et lokalvalg, og hvordan det direkte påvirker hverdagen til målgruppen i lokalmiljøet.

Tildelt: 700.000 kr

Norges Bygdeungdomslag

Mottar tilskudd til å lage en kampanje rettet mot unge velgere på bygda. Kampanjen skal lages for Tik Tok og Instagram, og ta for seg hvordan man stemmer, hva man gjør hvis man har flyttet til en ny kommune, hvordan man stemmer når man er student, hva forskjellen er mellom kommunalt og nasjonalt valg og hvorfor det er viktig at man bruker stemmeretten.

Tildelt: 55.000 kr

Foreningen Røverhuset

Foreningen skal drive informasjonsarbeid rettet mot innsatte i fengsel og straffedømte. De vil informere innsatte i norske fengsler om hvem som kan stemme, hvordan de stemmer, og hvorfor de bør stemme.

Tildelt: 400.000 kr

DER

Mottar tilskudd for å drive informasjonsarbeid for voksne velgere med innvandrerbakgrunn. DER er et tospråklig tidsskrift på arabisk og norsk. De vil lage en egen valgutgave av tidsskriftet, podkast og gjennomføre et eget valgpanel for å hjelpe arabisktalende å bygge opp sine meninger om dagsaktuelle temaer og pågående debatter i samfunnet.

Tildelt 150.000 kr

Story House Egmont AS

Kampanjen «Sahals valg fr fr» (Sahals valg – på ekte på ekte) som følger TikTok-stjerne, komiker og finansstudent Sahal Mohameds reise rundt i Norge for å lære mer om lokaldemokratiet. I TikTok-serien drar Sahal til en ny norsk kommune i uken for å møte lokale, snakke med ordføreren, og lære mer om saker som treffer unge og flerkulturelle lokale der de bor.

Tildelt: 400.000 kr

Clap Along AS / NorSom TV /News

Generell informasjonskampanje rettet mot velgere med innvandrerbakgrunn, hovedsakelig rettet mot personer fra Somalia, Etiopia og Eritrea. Produksjon av video/filmer der målgruppen får generell informasjon om valget, samt informasjon om hvordan man stemmer og hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten.

Tildelt: 300.000 kr

Eteren AS

Tiltaket “Førstegangsvelgerne” – en kampanje bestående av podcast-episoder med tilhørende filmer, tekster og bilder laget til bruk i sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Snapchat). I tillegg til innhold på en nettside som vil fungere som en ressursbank for skoler som vil bruke materialet i undervisningen.

Tildelt: 350.000 kr

Stiftelsen Klar Tale

En digital spesialutgave av den lettleste nyhetsavisen Klar Tale, om kommune- og fylkestingsvalget 2023. Målsetningen er å øke kunnskapen om betydningen av valg i et demokratisk land som Norge, med den hensikt at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten. Klar Tale vil belyse aktuelle saker, temaer og problemstillinger i valgkampen, samt presentere partienes politiske programmer gjennom en stor partioversikt.

Tildelt: 210.000 kr

Nordic Screens

En videreføring av samarbeidet med Elevkanalen.no, om distribusjon av TA VALGET. Nordic Screens vil sammen med Elevkanalen legge til rette for et undervisningsopplegg for videregående der lærerne kan bruke TA VALGET-videoene i valg- og demokratiundervisningen fra starten av skoleåret i august 2023.

Tildelt: 650.000 kr

Norges Døveforbund

En kampanje på sosiale medier i ukene før valget, der kjente profiler skal bruke sin påvirkning til å få døve og hørselshemmede til å bruke stemmeretten. Tik Tok og Instagram skal benyttes til å spre budskapet om at forbundets målgruppe bør sette seg inn i hva partiene mener lokalt, gå til urnene og bruke stemmeretten.

Tildelt: 200.000 kr

MiRA-Senteret

Utvikling av stemmevenner, som skal distribuere informasjonsmateriell og inspirere til valgdeltakelse gjennom praktisk valgopplæring og workshops i valgopplæring. Det skal arrangeres mobiliserings- og dialogmøter med lokalpolitikere. Utvikles landsdekkende webinarer om valg. Det skal også arrangeres en demokrati- og deltakelsesfestival. Lage informasjonskampanje gjennom sosiale medier og fotokonkurranse.

Tildelt: 400.000 kr

Fakkeltog

Kampanje som gjennom en rekke aktiviteter skal motivere innvandrere til å delta i valg og øke deres bevissthet om mekanismene ved lokalvalg. Innholdet presenteres gjennom video og direktesending på Facebook, Instagram og Tik-Tok. Det planlegges å lage en rekke direktesendinger og videoer på flere språk, med innhold knyttet til kommunenes tjenestetilbud.

Tildelt: 350.000 kr

Ungt initiativ

Kampanje med mål om å bidra til økt valgdeltakelse blant unge velgere og unge velgere med innvandrerbakgrunn, gjennom å øke deres kunnskap og engasjement om kommunevalget, demokratispørsmål og politikk. Tilskuddet vil brukes til å utvikle og produsere en informasjonskampanje i sosiale medier og en podcast produsert i samarbeid med Vrang produksjon. I podcasten skal tema som politikk, valg og demokrati diskuteres av kjente profiler som unge ser opp til og identifiserer seg med.

Tildelt: 800.000 kr