Signere listeforslag

Et listeforslag er en liste med kandidater som ønsker å stille liste ved valg.

Publisert:

Dersom du har stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for, kan du skrive under på et listeforslag. Et valgdistrikt vil under kommunestyre- og fylkestingsvalg være kommunen og fylket, mens under stortingsvalget er det 19 valgdistrikter som tilsvarer fylkesstrukturen før 2018.

Det er to måter partier og grupper kan opprette et listeforslag på. Det er dermed også to måter listeforslaget kan underskrives på. Dette er enten på en liste på papir eller via den elektroniske listeforslagsportalen.

Signering av listeforslag

For å vite at du signerer på et listeforslag kan det være nyttig å sjekke ut at listen du skriver under på inneholder:

  • Overskrift med navn på partiet eller gruppen,
  • hvilket valg listen gjelder for,
  • hvilket valgdistrikt listen gjelder,
  • navn og fødselsår på kandidatene

Vil du skrive under på en liste på papir skal underskriften din være på side 2. På side 1 skal kandidatenes navn og fødselsår stå oppført.

Dersom du underskriver på et elektronisk listeforslag kan det hende du har fått tilsendt en lenke, eller fått oppgitt en nettadresse direkte til et listeforslag, eller du navigerer deg frem selv i listeforslagsportalen. I listeforslagsportalen må du logge deg inn ved bruk av ID-porten. Når du har kommet inn på siden får du spørsmål om hvilket valg det gjelder, hvilket fylke eller hvilken kommune du vil gå inn på. Du får da en oversikt over de listene som er tilgjengelige for underskrifter.

Når du har funnet frem til det listeforslaget du ønsker å signere på trykker du på knappen "Vis listeforslag". Du må logge deg inn ved bruk av ID-porten og signerer listeforslaget ved å trykke på "Signer listeforslag". Etter du har signert får du en bekreftelse på at underskriften din er mottatt med dato og klokkeslett. Om du går inn igjen i listeforslagsportalen senere vil informasjonen om at du har signert være tilgjengelig.

Opplysningene om at du har skrevet under på et listeforslag er underlagt taushetsplikt. Opplysningene dine er derfor kun tilgjengelig for kommunen eller fylkeskommunen som skal behandle listeforslaget.

Elektroniske listeforslag – partier som stiller forenklet

Partier som stiller etter forenklet regelverk kan samle inn sine to underskrifter fra styremedlemmer i lokallaget, med stemmerett i valgdistriktet, ved å legge til vedkommende som administrator for listeforslaget. Listeforslag fra partier som stiller forenklet er kun synlig for administratorer.

For å signere som styremedlem må du logge inn ved bruk av ID-porten. Du blir da møtt med et pop-up vindu hvor du må godta begge valgene for å komme deg videre. Videre må du finne fram til listeforslaget ved å navigere til korrekt kommune eller fylkeskommune. Signer listeforslaget du ønsker å skrive under på ved å trykke deg inn på det. Klikk deg inn på listeforslaget til det aktuelle partiet/gruppen for å signere.

Når du har signert, vil du motta en bekreftelse øverst i listeforslagsvisningen. Bekreftelsen angir dato og klokkeslett for signaturen. Administrator kan sjekke at styremedlemmer har signert ved å se på antall signaturer inne på listeforslaget.