Slik fungerer manntallet

Manntallet sikrer at bare de som har stemmerett får stemme, og at ingen får stemme mer enn en gang.

Publisert:

I Norge er manntallet som benyttes ved valg elektronisk. Kommunene kan derfor krysse velgere i manntallet direkte i valgsystemtet EVA gjennom å søke opp velgeren eller ved å skanne valgkortet til velgeren.

Sikringstiltak

Det elektroniske manntallet er sikret på lik linje med resten av EVA. Dette innebærer blant annet tilgangsstyring med sertifikater og pålogging via id-porten, redundante systemer, flere typer back-up, brannmurer og oppdeling av nettverk.

Rutiner dersom det elektroniske manntallet er utilgjengelig

Kommunene har manuelle rutiner for å håndtere valggjennomføringen dersom det elektroniske manntallet skulle bli utilgjengelig, for eksempel hvis internettilgangen eller strøm faller bort.

I slike tilfeller har kommunene beredskapskonvolutter for stemmesedlene, som kryssjekkes mot manntallet så snart det elektroniske manntallet er tilgjengelig igjen. Kommunene har fått grundig opplæring i håndtering av beredskapstilfeller og har tilgang til Valgdirektoratets brukerstøtte. Valggjennomføringen går derfor som planlagt om dette skulle oppstå.

Synlig i møtebøkene

Dersom det dukker opp velgere som allerede er krysset av i manntallet, får disse likevel levert sin stemme. Disse stemmegivningene blir da lagt til side og blir håndtert av stemmestyret i valgoppgjøret.