Rapportering og oppfølging

Alle som mottar tilskudd til informasjonstiltak fra Valgdirektoratet skal levere rapport og regnskap for tiltaket.

Publisert:

Rapportering skal gjøres gjennom Valgdirektoratets elektroniske rapporteringsskjema innen 30. november 2023, som alle tilskuddsmottakere får tilgang til i etterkant av valget.

Valgdirektoratet forventer at tilskuddsmottakerne gir en utfyllende beskrivelse av hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og at denne samsvarer med prosjektbeskrivelsen.

Regnskap

Alle tilskuddsmottakere må levere regnskap der det tydelig kommer frem hva tilskuddsbeløpet er benyttet til. Regnskapet legges ved det elektroniske skjemaet. Eventuelt kan regnskap sendes Valgdirektoratet på e-post til [email protected].

For tilskudd på 100 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker i tillegg dokumentere gjennomførte tiltak/prosjekter med regnskap attestert av statsautorisert revisor. Dette regnskapet skal være Valgdirektoratet i hende innen 30. juni 2023.

Dersom ikke alle tilskuddsmidler blir brukt opp, skal dette tilbakebetales til Valgdirektoratet snarest etter valget og senest innen 10. desember 2023.