Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Publisert:

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale
saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og
omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.


Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer,
er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.