Søke om tilskudd

I oktober året før hvert valg kan man søke om tilskuddsmidler til informasjonstiltak. Søknadsfristen er 15. november samme år.

Publisert:

Målet med tilskudsordningen er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget samt å øke valgdeltakelsen.

Tilskuddsmottaker kan få dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak som kampanjer, nettsider, produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og så videre.

Informasjon om søknadsprosessen finnes i forskriften om tilskudd til informasjonstiltak. 

Prioriterte målgrupper

Tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon blir prioritert.

Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Tiltaket det søkes om tilskudd må være partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet. 

Bevilger totalt 5,6 millioner

Tilskuddsordningen er på 5 665 000 kroner. Valgdirektoratet tar forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen før tilskudd kan utbetales. Erfaringsmessig søkes det om mer tilskudd enn det er midler til. Det er derfor mulig at søknader som innvilges får tildelt mindre tilskudd enn det søkes om.

Slik søker du tilskudd

Søknadsfristen var 15. november 2022 for søknad om tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Tilskuddsordningen forvaltes av Valgdirektoratet. Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på [email protected].