Tilskuddsmottakere 2021

Til stortings- og sametingsvalget 2021 ble det gitt støtte til blant annet lettleste webløsninger, kampanjer i sosiale medier, informasjonstiltak rettet mot innsatte i fengsler samt TV-programmer og valgaviser.

Publisert:

Tiltakene  som får støtte gjennom tilskuddsordningen skal nå velgere som ikke like lett nås gjennom ordinære informasjonskanaler, eller velgere som trenger særlig tilrettelagt informasjon.

Målet med tilskuddsordningen er å:

  • øke stemmeberettigedes kunnskap om stortingsvalg og sametingsvalg
  • øke valgdeltakelsen
  • støtte tiltak rettet mot stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon.

Totalt ble det søkt om tilskudd for ca. 21,4 mill. kroner fordelt på 56 søknader. Beløpet til fordeling er på ca. 5,5 millioner kroner.

Disse tiltakene fikk tilskudd

Osberget AS

Prosjekt med et «demokratiseringsprogram» kalt «Hvorfor kom du til Norge?». Programmet skal gi stemmeberettigede velgere med innvandrerbakgrunn kunnskap om valg, og bevissthet om hvorfor det er viktig at de bruker stemmeretten. Gjennom en nettside tilpasset for lesebrett og mobil skal målgruppen kunne oppleve ulike steder i landet for å bli bedre kjent med de verdiene som gjør at de setter pris på det å bo i Norge.

Tildeles: 150.000 kr

Nordic screens AS

Ta Valget 2021-aksjonen er en bred satsing på YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok med morsom, informativ og inspirerende video om partiene og stortingsvalget. Målet er å få første- og andregangsvelgere til å bruke stemmeretten - og ikke minst å være obs på muligheten til å forhåndsstemme.

Tildeles: 476.000 kr

Stiftelsen døves media

Lage valgsending for døve på tegnspråk. Typiske tema for valgsendingene vil være valgordningen, partiene, valgkampen, sakene, profilene og konfliktene. Vi vil intervjue døve politikere, hørende politikere, debattere saker og forklare sammenhenger.

Tildeles: 55.000 kr

Stiftelsen klar tale

Gir ut en særskilt avisutgave (papir, CD, PDF på nett, podkast på nett) om valget 2021 spesielt tilrettelagt unge mennesker med skrive- og språkvansker.

Tildeles: 200.000 kr

Norsk forbund for utviklingshemmede

Skal videreutvikle nettressursen www.jegvilstemme.no med fyldig informasjon til stortings­valget og sametingsvalget, og å supplere og oppdatere informasjonen om politiske partier og partiprogrammer. Innholdet skal bli universelt utformet, lettlest, tegnspråktolket og symbolsatt.

Tildeles: 350.000 kr

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Vestland

Gjennomføre og strømme paneldebatt med tema som er viktige for funksjonshemmede. De skal også å produsere kampanjevideoer om valget og få støtte til stands i forbindelse med valget.

Tildeles: 100.000 kr

MIRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Informasjonstiltaket «Bruk din stemme – gjør en forskjell!» rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Tiltaket består av opplæring av «stemmevenner» som skal stimulere andre minoritetskvinner til å benytte stemmeretten, mobiliserings- og dialogmøter samt informasjonskampanje i sosiale medier.

Tildeles: 400.000 kr

Foreningen Røverhuset

Informasjonsarbeid rettet mot innsatte i fengsel og tidligere straffedømte om hvem som kan stemme, hvordan de stemmer, partier som stiller til valg, og hvorfor stemmeretten bør benyttes. Informasjonen skal spres gjennom flerspråklig informasjonsfilm og radioinnslag, møter mellom innsatte og politikere «på innsiden», workshops i samfunnslære og spredning av skriftlig informasjon om valget. Alt informasjonsarbeid og –materiell skal utvikles og produseres av innsatte.

Tildeles: 350.000 kr

Be-ni forlag

«Hjelp – hvem skal bestemme?» et lettlest hefte om valget rettet mot flere grupper utviklingshemmede.

Tildeles: 30.000 kr

NorSom News

Produsere og distribuere flere videoer på somalisk som tar for seg demokratiets historie i Norge, informasjon om valgprosessen og partiene samt praktisk informasjon om hvordan stemme.

Tildeles: 250.000 kr

Splay One

Kampanje på Youtube der influencere viser konsekvensene av å la andre bestemme over deg ved å ta over andre influencere sine kontoer.

Tildeles: 800.000 kr

Alavim velforening: Skal gjennomføre informasjonsarbeid i kretsen med lavest valgoppslutning i landet. Blant tiltaket er arrangement på Alvimdagene og spredning av informasjon i kretsen.

Tildeles: 105.000 kr

Kultura

Skal lage en videopodkast-serie frem mot valget hvor programledere med psykisk utviklingshemming presenterer både lokalpolitikere, utfører intervjuer og gir lytterne kunnskap om hvert enkelt partiprogram.

Tildeles: 180.000 kr

Minhaj dialogforum

Arrangere to debatter på Stovner samt å produsere podkaster med politikere med innvandrerbakgrunn og innvandrere med innflytelse i miljøet. Denne distribueres på egne Facebooksider og gjennom søkers samarbeidspartnere. Søker ønsker også å produsere en informasjonsvideo om viktigheten av demokratisk deltakelse gjennom valg.

Tildeles: 60.000 kr

Stas artist AS

Programserie med små korte filmer, produsert av Stas Artist AS og filmselskapet Panbdore Film AS. Hovedmålet er å få flere stemmeberettigede til å bruke stemmeretten sin til stortingsvalget i 2021.

Tildeles: 320.000 kr

Brusjan AS

Audiovisuell serie på seks episoder som publiseres på YLTV (Nordens største YouTube-kanal for urban musikk fra Skandinavia), men det skal også gjøres uttak i redaksjonelt innhold på nett og i sosiale medier. Serien skal la et knippe unge velgere med innvandrerbakgrunn utforske temaer som de brenner for og som er viktige for minoritetsungdom i Norge. De skal intervjue alle sider, se på tall og data, og drøfte seg frem til en konklusjon.

Tildeles: 700.000 kr

Magnus Rye

Videopodkast i ni episoder der partilederne for de største partiene intervjues på unges premisser for Youtube, Instagram-TV, Facebook og podkast, samt en valgvake på valgdagen 13. september 2021.

Tildeles: 700.000 kr