Listeforslag på papir

Valgdirektoratet har opprettet maler som kan benyttes for å opprette listeforslag på papir.

Publisert:

Du kan velge å benytte Valgdirektoratets maler, men det er ikke et krav.

Veiledningen under tar utgangspunkt i at malene fra Valgdirektoratet benyttes.

Malene er i to deler, en med selve forslaget og underskrifter, og en som inneholder vedlegg kommunen trenger for å behandle listeforslaget. Malene finner du nederst på siden.

Listeforslag på papir kan benyttes i kombinasjon med elektronisk løsning for listeforslag, Underskriftene som er samlet inn på papir må likevel leveres fysisk til kommunen dersom man benytter begge løsningene.

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at listeforslaget skal skrives ut tosidig.

På side 1 står listekandidater oppført, og siden inneholder:

  • Overskrift med navn på partiet eller gruppen,
  • hvilket valgdistrikt listen tilhører,
  • hvilket valg listen gjelder for,
  • kandidatene som stiller til valg

På side 2 skal listeforslaget underskrives. Den som signerer på et listeforslag, må føre opp:

  • Fullt navn,
  • bostedsadresse med postnummer,
  • fødselsdato,
  • signatur

HUSK! Det er også to vedlegg som skal fylles ut. I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med fødselsdato. I vedlegg B skal tillitsvalgt og varatillitsvalgt angis. Vedleggene skal sendes med listeforslaget når det leveres til kommunen.

Alle som stiller liste, skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget.

Listeforslaget sendes til kommunen eller fylkeskommunen og skal være mottatt innen 31. mars klokken 12.

Maler til bruk ved stortingsvalg

Maler for listeforslag

Bokmål

Registrerte partier - mal listeforslag stortingsvalg 2025

Uregistrerte partier - mal listeforslag stortingsvalg 2025 

Nynorsk

Registrerte partier - mal listeforslag stortinsgval 2025

Uregistrerte partier - mal listeforslag stortingsval 2025

 

Maler for vedlegg

Bokmål

Vedlegg A

Vedlegg B

Nynorsk

Vedlegg A

Vedlegg B