Stortingsvalg

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 representanter som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene.

Publisert:

Stortinget hovedoppgaver er å vedta lovene vi skal leve etter i Norge, bestemme hvordan staten skal få sine inntekter og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet, og kontrollere regjeringen. På Stortinget sine sider kan du lese mer om hva Stortinget er og hvilke oppgaver de har.

Stemmerett ved stortingsvalg

Stemmeretten ved stortingsvalg er allmenn, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger. Likevel må du oppfylle noen krav for å kunne stemme ved Stortingsvalg. Du må

• være norske statsborger
• ha fylt 18 år innen utgangen av valgårt
• være, eller noen gang ha vært, folkeregisterført
som bosatt i Norge

Det er også mulig å miste stemmeretten etter Grunnlovens § 53.

Stortingets sammensetning

Stortinget består av 169 representanter fra 19 valgdistrikt og fordelt på 150 direktemandater og 19 utjevningsmandater. Valgdistriktene i Norge samsvarer med fylkesinndelingen slik den var før regionreformen.

Fordelingen av mandater mellom valgdistriktene gjøres hvert åttende år og regnes ut på bakgrunn av de 19 valgdistriktense innbyggertall og areal. 

Fra og med stortingsvalget 2021 gjelder følgende fordeling

Valgdistrikt

Innbyggere pr. 1.1.2020

Areal pr. 1.1.2020 (km2)

Gjeldende mandatfordeling

2012-2020

Ny mandatfordeling 2020-2028

 

Østfold

299 447

4 004

9

9

Akershus

675 240

5 669

17

19 (+2)

Oslo

693 494

454

19

20 (+1)

Hedmark

197 920

27 398

7

7

Oppland

173 465

24 675

7

6 (-1)

Buskerud

266 478

14 920

9

8 (-1)

Vestfold

246 041

2 168

7

7

Telemark

173 355

15 298

6

6

Aust-Agder

118 273

9 155

4

4

Vest-Agder

188 958

7 278

6

6

Rogaland

479 892

9 377

14

14

Hordaland

528 127

15 438

16

16

Sogn og Fjordane

108 404

18 433

4

4

Møre og Romsdal

265 238

14 356

9

8 (-1)

Sør-Trøndelag

334 514

20 257

10

10

Nord-Trøndelag

134 188

21 944

5

5

Nordland

241 235

38 155

9

9

Troms Romsa

167 839

26 198

6

6

Finnmark Finnmárku

75 472

48 631

5

5