Stortings- og sametingsvalget 2021

Når valgoppgjøret er ferdig vet vi hvilke partier som er kommet inn på Stortinget, hvor mange mandater hvert parti har fått og hvilke kandidater som er valgt inn.

pen-and-paper.svg