Folkeavstemning i Søgne og Songdalen

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomfører Valgdirektoratet folkeavstemninger blant innbyggerne bosatt i områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner i spørsmålet om deling av Kristiansand kommune.

Valgurne

Valgresultater

Se resultatene for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Globus

Information in other languages

Choose your language for information about the municipal and county council elections 2023.