Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Publisert:

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KDD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering for 2024 er å gjøre nødvendige forberedelser til stortingsvalget i 2025.

Valgdirektoratets mål for 2024:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg

Les tildelingsbrevet for 2024

Les årsrapporten for 2023

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen 2022