Systemdokumentasjon og kildekode

Lurer du på hvordan det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA er bygd opp?

Publisert:

EVA Admin er hovedstøttesytemet for valggjennomføring for kommuner og fylkeskommuner. Alle grunnlagsdataene som skal til for å gjennomføre valg i Norge registreres i dette systemet. Det er blant annet partienes listeforslag og manntallet. Her blir også stemmegivningene registrert og opptellingen av disse gjort. EVA Skanning er applikasjonen som styrer den maskinelle opptellingen av stemmesedler. Den siste applikasjonen er EVA Resultat som utarbeider valgprognoser og valgresultatet etter hvert som den får dette fra EVA Admin. Det er denne applikasjonen som danner grunnlaget for det som blir vist på valgresultat.no og av mediene i Norge etter hvert som stemmene telles.

Hva er systemdokumentasjon?

Hensikten med systemdokumentasjonen er å gi en overordnet beskrivelse av IT-systemet fra et funksjonelt og teknisk perspektiv. Dokumentet gir ikke en uttømmende teknisk beskrivelse av IT-systemet og er på et konseptuelt nivå. Konsepter og prinsipper legger grunnlag for kildekode og konfigurasjon som er hoveddokumentasjonen for systemet på et detaljert teknisk nivå. Den primære målgruppen er interessenter med god IT-forståelse.

Inngående beskrivelser av valgprosessen er gitt på valgmedarbeiderportalen, med prosess- og rutinebeskrivelser, samt skjematiske framstillinger av prosess. Systemdokumentasjonen for de ulike applikasjonene vil bli publisert som PDF.

Hva er kildekode?

Kildekode består av en serie instruksjoner i et høynivåspråk, for eksempel Java, som viser i detalj hva og hvordan en applikasjon utfører de operasjoner applikasjonen brukes til.

Kildekoden gir et innblikk i hvordan applikasjonene er bygget opp og fungerer på et detaljert nivå. Enkelte deler av kildenkodene nendenfor knyttet til sikkerhetsmekanismer i løsningen er unntatt fra publisering av sikkerhetshensyn.