Sikre val

Den norske valgjennomføringa er eit system der valmedarbeidarar, røystestader, styre, røystesetlar, urner, køyretøy, IT-system m.m. ved hjelp av eit sett med reglar verkar saman for å velje kandidatar til demokratiske organ i Noreg.

Publisert:

Valmedarbeidarar i kommunar og fylkeskommunar jobbar med bistand frå Valdirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet for å gjennomføre frie, direkte og hemmelege val med høg tillit i befolkninga.