Sikre valg

Den norske valggjennomføringen er et system hvor valgmedarbeidere, stemmesteder, styrer, stemmesedler, urner, kjøretøy, IT-systemer m.m ved hjelp av et sett med regler virker sammen for å velge kandidater til demokratiske organer i Norge.

Publisert:

Valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner jobber med bistand fra Valgdirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet for å gjennomføre frie, direkte og hemmelige valg med høy tillit i befolkningen.