Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Publisert:

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Det er fylkestingsvalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i 2023.