Tilskudd til informasjonstiltak

Ved hvert valg er det mulig å søke om tilskuddsmidler for å informere om valget. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak som kampanjer, nettsider, produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og så videre.