Valgoppgjør ved stortingsvalg

Valgoppgjøret forteller oss hvilke partier som har kommet inn på Stortinget, med hvor mange mandater og hvilke kandidater som er valgt.

Publisert:

Når opptellingen er ferdig fordeler fylkesvalgstyrene de 150 distriktsmandatene. Utjevningsmandatene fordeles av riksvalgstyret etter at alle fylkesvalgstyrene er ferdige med sine valgoppgjør.

Fordelingen av distriktsmandatene skjer på grunnlag av St. Lagües modifiserte metode. Dette innebærer at fylkesvalgstyret skal summere hvor mange stemmer hvert parti eller liste har fått fra alle kommuner i fylket via en kontrolltelling. Hver listes stemmetall skal deles på 1,4 – 3 – 5 – 7 og så videre og stemmetallene skal divideres så mange ganger som er nødvendig for å finne antall mandater listen skal ha. Etter dette står hvert parti eller liste igjen med et antall kvotienter. Det første mandatet gis til det partiet eller den listen som har den største kvotienten. Det andre mandatet gis til partiet eller listen med den nest høyeste kvotienten. Slik fortsetter man til fylket har fordelt alle distriktsmandatene de har. Hvis man opplever at et parti eller en liste får samme kvotient, gir man mandatet til den som har fått flest antall stemmer. Dersom de også har fått likt antall stemmer, vil man foreta en loddtrekning om hvem som skal få mandatet.

Når fylkesvalgstyret har fordelt distriktsmandatene, skal man fordele disse til kandidatene på listene. Dette gjøres ved at man først teller navn som er oppført som nummer 1 på stemmesedlene. Ved stortingsvalg har velgerne mulighet til å renummerere rekkefølgen på stemmesedlene. Den kandidaten som har blitt ført opp som nummer 1 flest ganger, får representantplassen. Hvis flere kandidater får samme resultat, er det den opprinnelige rekkefølgen på listen som gjelder. Dersom dette partiet eller listen skal ha flere mandater, vil man også telle opp de navn som står som nummer 2 på stemmeseddlene på samme måte. Slik fortsetter man inntil alle representantplassene som partiet eller listen skal ha, er fordelt. Deretter gjør man det samme for de andre partiene og listene som har fått et eller flere distriktsmandat.

Når fylkesvalgstyrene er ferdige med dette arbeidet, har de foretatt sitt valgoppgjør!