Brevstemme

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Publisert:

Du kan benytte blanke ark som stemmeseddel eller skrive ut en offisiell stemmeseddel.

I tillegg til stemmeseddel må du ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Valget er hemmelig, og du bør derfor unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende.

De tre konvoluttene har hver sin funksjon og ulike navn:

 • Stemmeseddelkonvolutt
  Denne legger du stemmeseddelen i.
 • Omslagskonvolutt
  Denne legger du stemmeseddelkonvolutten i. På utsiden registreres nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme.
 • Forsendelseskonvolutt
  Denne legger du omslagskonvolutten i, og sender den til [adresse]

Slik brevstemmer du

 • Velg parti eller liste

Benytter du en offisiell stemmeseddel krysser du av for parti eller liste. Dersom partiet eller listen du vil stemme på ikke er oppført på stemmeseddelen kan du skrive navnet på angitt sted på seddelen.

Dersom du bruker et blankt ark som stemmeseddel må du skrive:

  • Navnet på partiet eller listen du stemmer på.
  • At stemmen er avgitt til fylkestingsvalget 2023 i Østfold.

 

 • Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt

Konvolutten bør limes igjen.

 • Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt

Omslagskonvolutten må limes igjen. Er den åpen, blir ikke stemmegivningen godkjent.

 • Påfør nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten

Benytter du en offisiell omslagskonvolutt for forhåndsstemmegivning utenriks – skriv nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten nøyaktig og forståelig. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig.

Benytter du en vanlig konvolutt som omslagskonvolutt, må du skrive følgende opplysninger på konvolutten:

  • Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss.
  • Tid og sted for stemmegivningen.
  • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (11 siffer).
  • Din adresse i Norge per 30. juni 2023, eventuelt siste folkeregisterførte bostedsadresse i Norge hvis du har meldt flytting til utlandet. Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, men Moss kommune var den siste norske kommunen du var registrert bosatt i  må du søke om innføring i manntallet.
  • At du forhåndsstemmer ved brevpost (brevstemmegivning utenriks).
  • Et vitne bør bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets navn, fødselsdato og adresse skal påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bekrefter riktigheten av det som er påført ved å underskrive på omslagskonvolutten.
  • Signer på konvolutten. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige.

 • Legg omslagskonvolutten i en forsendelseskonvolutt

Forsendelseskonvolutten adresseres til valgstyret i Moss kommune:

Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss.

Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge.

Frist

For å bli godkjent må stemmegivningen komme frem til valgstyret i kommunen innen 28. november kl. 17.00.