Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

Publisert:

På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Du trenger ikke å ta med deg valgkortet for å stemme, og det gjelder ikke som legitimasjon.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert
deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet
ID-porten på 18 måneder, får du tilsendt valgkortet på papir.

Ta kontakt med Moss kommune dersom du ikke mottar valgkortet, eller
er usikker på om du har stemmerett.

Det sendes ikke valgkort til stemmeberettigede som bor i utlandet, eller som som har bostedsadresse på Svalbard og Jan Mayen.