Finn ditt valglokale

På denne siden vil du før 1. juli finne informasjon om hvor du kan stemme ved årets stortingsvalg.

Illustrasjon av et kart på en mobil

Stegvis hjelp