Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og og utenriksstasjoner fra 6. november til og med 17. november.

Publisert:

Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner.

Se hvor du kan stemme i utlandet.

Kan du ikke oppsøke stemmemottaker?

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 17. november, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til Moss kommune senest 28. november kl. 17. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.

Relevant materiell

Se relevant materiell for å stemme i utlandet.