Omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune

Informasjon til deg som skal stemme ved omvalget til fylkestingsvalget i Moss kommune.