Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 3. juli 2023.

Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Se oversikt over hvor du kan stemme i utlandet.

Kan du ikke oppsøke stemmemottaker?

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.