Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Publisert:

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.

Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

Du finner valglokalenes adresser og åpningstider på valglokaler.no.

Slik forhåndstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

1) Ta stemmeseddelen du vil bruke.

2) Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.

3) Brett stemmeseddelen med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

4) Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmeseddelen. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

5) Legg stemmeseddelen valgurnen.

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemmer ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Slenger

Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemmer ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommune og bruke den når du stemmer.

Har du stemmerett i Oslo og skal stemme i valg til bydelsutvalg? Da må du bruke et blankt ark og skrive hvilket parti du stemmer på og at det gjelder for valg til bydelsutvalg i bydelen du bor i, eller du kan skrive ut en generell stemmeseddel til valg til bydelsutvalg i Oslo og ta den med til valglokalet.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.