Generering av opptellingsnøkler

Torsdag 11. januar kl. 13 ble det generert opptellingsnøkler til folkeavstemningene i Søgne og Songdalen.

Publisert:

Genereringen ble overført direkte fra Valgdirektoratets lokaler i Tønsberg.

Se opptak fra nøkkelgenereringen.

Hva er nøkkelgenerering?

Før folkeavstemningene starter utpekes personer som får ansvar for å oppbevare en del av krypteringsnøkkelen som benyttes for å åpne den elektroniske urnen når avstemningen er over.

Ved nøkkelgenereringen opprettes og overleveres disse nøklene til disse personene.

To nøkkelholdere må være til stede for at det skal være mulig å gjennomføre åpningen, og dermed gjennomføre opptellingen. En del av nøkkelen oppbevares av ansatte i Valgdirektoratet, mens den andre delen oppbevares av eksterne som ikke er tilknyttet direktoratet.

Les mer om den digitale løsningen for folkeavstemninger.