Informasjon om løsningen for elektronisk stemming

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning som gjør det mulig å stemme elektronisk i folkeavstemningene i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.

Publisert:

Slik stemmer du

For å bruke løsningen, må du logge inn med ID-porten (MinID, BankID, Buypass ID, eller Commfides). Dette sikrer at bare velgere med stemmerett får mulighet til å stemme. Det er hemmelig hva du stemmer, og du har selv ansvar for å stemme alene. Hvis du har behov for assistanse, kan du få hjelp av en person som du selv peker ut.

Dersom du har stemmerett i en av folkeavstemningene, vil du etter innlogging komme til siden for avstemning. Her velger du ett av svaralternativene (Ja, Nei, eller Blank stemme), og trykker på knappen for å avgi stemme. Deretter bekrefter du valget ditt, og får en bekreftelse på at stemmen er mottatt.

Når du er ferdig, kan du logge ut øverst på siden, og lukke vinduet.

Det er også mulig å brevstemme. Mer informasjon om hvordan du kan brevstemme finner du her.

Valget ditt er hemmelig

Den digitale løsningen er bygget opp på en måte som sørger for at det du stemmer ikke kan knyttes til deg. Informasjonen om hvem som har stemt og hva den enkelte velger har stemt blir lagret på en måte som ikke gjør det mulig å knytte velger til stemme. Dette kan sammenlignes med et vanlig valg, hvor man først krysses av i manntallet, før stemmeseddelen legges i valgurnen uten at det er mulig å vite hvilken velger som har avlagt hvilken stemme. De avlagte stemmene krypteres slik at ingen kan se hva de inneholder. Dette kan sammenlignes med forseglingen på en valgurne.

Det er bare mulig å stemme én gang. Hvis du prøver å stemme igjen, får du beskjed om at du allerede har stemt.

Opptelling og resultat

Når folkeavstemningen er ferdig, må den elektroniske valgurnen åpnes. For at stemmene skal kunne telles, må de dekrypteres. Det vil si at det må legges inn en såkalt krypteringsnøkkel som gjør at innholdet i den elektroniske urnen blir lesbart.

Før folkeavstemningene starter utpekes personer som får ansvar for å oppbevare en del av krypteringsnøkkelen som benyttes for å åpne den elektroniske urnen. To nøkkelholdere må være til stede for at det skal være mulig å gjennomføre åpningen, og dermed gjennomføre opptellingen. En del av nøkkelen oppbevares av ansatte i Valgdirektoratet, mens den andre delen oppbevares av eksterne som ikke er tilknyttet direktoratet.

Før opptellingen starter vil mottatte brevstemmer sjekkes opp mot oversikten over velgere som har stemt i den elektroniske løsningen, slik at ingen velgere får avgitt to stemmer. Dersom en velger har stemt både elektronisk og med brevstemme, blir brevstemmen forkastet. Når dette er gjort vil brevstemmene bli talt opp, og resultatene lagt til resultatene fra den elektroniske løsningen.

Resultatet blir publisert på denne siden så fort det er klart.

Detaljert informasjon om den digitale løsningen

Se mer detaljert informasjon om den digitale løsningen for avstemning.