Slik brevstemmer du

Dersom du ikke kan eller ønsker å stemme elektronisk, kan du brevstemme. Det betyr at du sender inn stemmen din i posten til Valgdirektoratet.

Publisert:

Materiellet du trenger til å brevstemme er sendt i posten til alle stemmeberettigede.

Slik går du frem for å brevstemme

  1. Kryss av for det alternativet du vil stemme på.
  2. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lim igjen. Konvolutten er påført med instruksjonene "Legg stemmeseddelen i denne konvolutten".
  3. Legg stemmeseddelkonvolutten i returkonvolutten og lim igjen.
  4. Postlegg returkonvolutten slik at den kommer frem til Valgdirektoratet før fredag 2. februar kl. 21.

Returkonvolutten har informasjon om din identitet. Informasjonen brukes for å bekrefte stemmeretten din når stemmen er mottatt av Valgdirektoratet.. Når du er krysset av i manntallet vil returkonvolutten fjernes før stemmeseddelkonvolutten åpnes. Dette sikrer hemmelig valg. Det er alltid minst to personer til stede når dette skal gjøres.

Returkonvolutten er forhåndsfrankert, slik at du ikke trenger å sette på frimerke selv. Velger er selv ansvarlig for å sende stemmen tidsnok til at den er fremme hos Valgdirektoratet innen 2. februar kl. 21.00. Stemmer som kommer frem etter dette blir forkastet og vil ikke telle med.

Hvis stemmen sendes fra Kristiansand kommune betyr det at stemmen senest bør sendes i posten 26. januar kl. 15.00.

Alle velgere har én stemme hver. Dette kontrolleres før stemmene telles. Dersom du både brevstemmer og stemmer elektronisk, vil bare den elektroniske stemmen bli talt. Brevstemmen din vil da forkastes.