Nå får du valgkortet

Frem til forhåndsstemmingen starter den 10. august sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle med stemmerett. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse.

Alle som mottar valgkortet digitalt får tilsendt en varsling om dette på SMS. Når du har fått denne SMS-en er valgkortet ditt tilgjengelig i din digitale postkasse.

Slik finner og bruker du ditt digitale valgkort.

  1. Gå til den digitale postkassetjenesten du bruker: DigipostE-boks eller Altinn
  2. Åpne valgkortet og få nyttig informasjon om hvor, når og hvordan du stemmer.

Hvorfor får jeg valgkort?

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken kommune du har stemmerett i, samt annen nyttig informasjon det er lurt å lese før du går og stemmer.

Må jeg ha valgkortet for å stemme?

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer. Alt du trenger for å stemme er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Husk at valgkortet ikke gjelder som legitimasjon.

Får alle digitalt valgkort?

Nei, noen får valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene.

Hvor har jeg stemmerett, og når kan jeg stemme?

Alle som skal stemme må være innført i manntallet i en kommune. Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Har du registrert flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra og med 10. august frem til og med 8. september. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har stemmerett i.

Påminnelser

Du mottar påminnelse om valgkortet dersom du ikke har åpnet valgkortet som ligger i din digitale postkasse. Har du åpnet valgkortet, eller ikke får tilgang på din postkasse, kan du se bort fra påminnelsen.

Har du spørsmål til påminnelsen kan du kontakte din tilbyder av digital postkasse (Altinn, E-Boks, Digipost).

Du kan lese mer om hva som ligger til grunn for elektronisk kommunikasjon med det offentlige her:

https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon