På flyttefot?

Har du nettopp flyttet? Hvis du ønsker å stemme i din nye kommune må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni.

Dersom flyttemeldingen kommer fram til Folkeregisteret innen 30. juni, blir du ført inn i manntallet i din nye kommune. Kommer flyttemeldingen fram til Folkeregisteret etter 30. juni, er det din gamle adresse som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er Folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså adressen din på denne datoen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved valget 11. september.

På valgdagen 11. september må du stemme i et valglokale i kommunen du er registrert som bosatt i, men du kan forhåndsstemme i alle kommuner i perioden 10. august til og med 8. september.

Du må melde flytting til Folkeregisteret for å bli innført i manntallet til din nye kommune. Det er ikke tilstrekkelig å melde adresseendring til Posten.

Meld flytting til Folkeregisteret.