Folkeavstemning i Søgne og Songdalen

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomfører Valgdirektoratet folkeavstemninger blant innbyggerne bosatt i områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner i spørsmålet om deling av Kristiansand kommune.

Se opptak fra opptellingen.

Hvordan foregår opptellingen?

Valgdirektoratet teller både elektroniske stemmer og brevstemmer avgitt i folkeavstemningene.

Slik foregår opptellingen.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett til folkeavstemningen dersom du 31. desember 2023 var registrert som bosatt i området som tilsvarer tidligere Søgne eller Songdalen kommune, og har fylt eller fyller 16 år innen utgangen av 2024.

Hvordan stemmer du?

Folkeavstemningen gjennomføres elektronisk. Dersom du ikke kan stemme elektronisk kan du brevstemme.

Slik stemmer du elektronisk

Du kan stemme elektronisk fra 22. januar kl. 09.00 til 2. februar kl. 21.00.

Folkeavstemningen foregår på folkeavstemning.valg.no.

For å stemme elektronisk må du ha enten MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides, slik at du kan logge deg inn i løsningen og identifisere deg i ID-porten.

Det er hemmelig hva du stemmer, og du har selv ansvar for å stemme alene. Hvis du har behov for assistanse, kan du få hjelp av en person som du selv peker ut.

Kan du ikke stemme elektronisk?

Dersom du ikke kan eller ønsker å stemme elektronisk, kan du brevstemme. Det betyr at du sender inn stemmen din i posten til Valgdirektoratet. Materiellet du trenger til å brevstemme, er sendt i posten til alle stemmeberettigede. Hvis du ikke har mottatt materiell, kontakt Valgdirektoratet.

Les mer om å brevstemme.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til gjennomføringen av folkeavstemningene, kan du henvende deg til Valgdirektoratets kontaktsenter på tlf. 33 50 79 06 eller e-post til [email protected].

Kontaktsenterets åpningstider

02. januar til 19. januar: kl. 09:00-15:00
22. januar til 26. januar: kl. 09:00-18:00
27. januar og 28. januar: kl. 10:00-15:00
29. januar til 1. februar: kl. 09:00-18:00
2. februar: kl. 08:00-22:00

Om digital løsning for folkeavstemning

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning som gjør det mulig å stemme elektronisk i folkeavstemningene i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.

Valget er hemmelig og løsningen er bygget opp på en måte som sørger for at det du stemmer ikke kan knyttes til deg.

Her finner du mer informasjon om løsningen for elektronisk stemming.

Forskrifter

Kommunal- og distriktsdepartementet har fastsatt forskrifter for gjennomføring av folkeavstemninger i områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner.

Se forskrift om folkeavstemning i området som tilsvarer tidligere Søgne kommune.

Se forskrift om folkeavstemning i området som tilsvarer tidligere Songdalen kommune.

Nyheter

Sjekk om du har stemmerett

Nå kan du sjekke om du har stemmerett i folkeavstemningen i Søgne eller Songdalen.

Generering av opptellingsnøkler

Se opptak fra genereringen av opptellingsnøkler.

Til toppen av siden