Slik leverer du listeforslag

Partier og grupper som vil stille til valg må levere listeforslag til kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Listeforslag kan leveres i listeforslagsportalen, på papir eller i en kombinasjon av disse. Er ikke listeforslaget levert inn innen fristen blir listeforslaget forkastet.  
 
 

Slik leverer du i listeforslagsportalen 

For å levere eller kontrollere et listeforslag som er opprettet elektronisk må en administrator logge inn i listeforslagsportalen med ID-porten og finne listeforslaget i valgdistriktet listen gjelder for. 
 
 

Levere listeforslag på papir? 

Listeforslag som leveres på papir må være kommet frem til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen. 
 
Du kan kontakte kommunen eller fylkeskommunen for en bekreftelse på at listeforslaget er mottatt.