Idrettshallen

Adresse

  • Bygdaveien 130
  • 9450 HAMNVIK
  • Troms Romsa

Kommunen informerer

Pga. pandemien oppfordrer valgstyret velgerne til å benytte forhåndsstemming så langt det lar seg gjøre.
Dette for å forhindre kø ved stemmelokalene.

Illustrasjon av en person med funksjonsnedsettelse

Valglokalet er tilgjengelig

Dette valglokalet er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

Åpningstider

man.
13.09
11:00 - 20:00
Åpne i Google Maps