Sørvågen

Adresse

  • Moskenesveien 926
  • 8392 Sørvågen
  • Nordland

Kommunen informerer

Valglokale på valgdagen er Sørvågen skole, aula. Inngang fra E10.
Husk legitimasjon.
Info om valg i Moskenes kommune -
www.moskenes.kommune.no

Illustrasjon av en person med funksjonsnedsettelse

Valglokalet er tilgjengelig

Dette valglokalet er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

Åpningstider

man.
13.09
09:00 - 14:00
man.
13.09
15:00 - 18:00
Åpne i Google Maps