Stetindhallen

Adresse

  • Kokaas vei 10
  • 8590 Kjøpsvik
  • Nordland

Kommunen informerer

Nytt valglokale - Stetindhallen
Velgerne kan stemme ved hvilket som helst stemmelokale i kommunen.

Se Narvik kommunes hjemmeside og lokalavis.

Illustrasjon av en person med funksjonsnedsettelse

Valglokalet er tilgjengelig

Dette valglokalet er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

Åpningstider

man.
13.09
09:00 - 20:00
Åpne i Google Maps