Stortingsvalget 2021

Her finner du oversikt over hvilke partier og kandidater som stilte til valg ved stortingsvalget 2021.

Oversikten bygger på data som er rapportert inn fra fylkeskommunene via valgsystemet EVA.

Rådatafil

Listene er også tilgjengelig som rådatafiler i formatene csv, xls og xlsx. Disse inneholder alle lister og kandidater til stortingsvalget 2021.