Tidligstemmer 2017

Mellom 1. juli og 9. august benyttet 12 582 velgere seg av muligheten til å tidligstemme før den ordinære forhåndsstemmeperioden begynner innenriks.

Publisert:

Tidligstemmegivning er et innenriks tilbud for de som ikke har mulighet til å stemme hverken i den ordinære forhåndsstemmeperioden, fra 10. august til 8. september, eller på selve valgdagen, 11. september. Tidligstemmegivning skal sikre at alle velgere som ønsker, skal få mulighet til å stemme. 

Utenriks kan norske statsborgere avlegge forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner i perioden 1. juli til 1. september. 

Det er per 9. august registrert mottatt til sammen 12 582 tidligstemmer, fordelt etter fylke slik:

Fylke

Antall tidligstemmer

Østfold

541

Akershus

1 550

Oslo

740

Hedmark

323

Oppland

343

Buskerud

673

Vestfold

335

Telemark

334

Aust-Agder

185

Vest-Agder

495

Rogaland

1 407

Hordaland

1 525

Sogn og Fjordane

280

Møre og Romsdal

1 078

Sør-Trøndelag

525

Nord-Trøndelag

429

Nordland

922

Troms

282

Finnmark

243

Totalt

12 582