Tidligstemmer 2015

Det er pr. 10.8.2015 registrert mottatt til sammen 6 114 tidligstemmer, fordelt etter fylke slik

Publisert:

Østfold 333

Akershus 645

Oslo 384

Hedmark 259

Oppland 242

Buskerud 307

Vestfold 168

Telemark 224

Aust-Agder 72

Vest-Agder 201

Rogaland 564

Hordaland 649

Sogn og Fjordane 165

Møre og Romsdal 470

Sør-Trøndelag 226

Nord-Trøndelag 172

Nordland 459

Troms 358

Finnmark 216

Totalt 6 114