Tidligstemmer 2013

Tabellen viser mottatte tidligstemmer under stortingsvalget i 2013.

Publisert:

Fylke             

Antall tidligstemmer

Østfold    

Akershus

Oslo              

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder  

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal               

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland      

Troms           

Finnmark

Totalt            

365

1 465

1 416

391

392

568

487

448

339

580

1 935

1 902

313

975

477

505

963

875

208

14 604