Mottatte forhåndsstemmer 2021

Oversikt over antall forhåndsstemmer ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Publisert:

Mottatte forhåndsstemmer

Tallene viser registrerte forhåndsstemmegivninger i kommunene der velgerne er manntalsført. Stemmegivninger avgitt i andre kommuner registreres fortløpende etterhvert som de ankommer kommunene. Dette innebærer at forhåndsstemmegivninger kan registreres etter fristen for forhåndsstemmegivninger den 10. september.

 

Mottatte forhåndsstemmer per  12.09.2021  1 648 817
  • Ordinære forhåndstemmer
1 640 348
  • Tidligstemmer
    (stemmer avgitt i perioden 1. juli til 9. august 2021)
8 469

Antall ordinære forhåndsstemmer per dag

Dato Mottatte forhåndsstemmer
10. aug 27 671
11. aug 34 668
12. aug 34 286
13. aug 31 700
14. aug 11 973
15. aug 339
16. aug 32 355
17. aug 33 885
18. aug 37 810
19. aug 39 069
20. aug 34 544
21. aug 14 313
22. aug 421
23. aug 37 744
24. aug 41 598
25. aug 45 624
26. aug 48 247
27. aug 42 779
28. aug 20 908
29. aug 854
30. aug 53 217
31. aug 58 596
1. sep 74 296
2. sep 82 437
3. sep 78 383
4. sep 46 242
5. sep 1 438
6. sep 100 959
7. sep 118 482
8. sep 129 299
9. sep 157 237
10. sep 166 070
11. sep 2 729
12. sep 175
Totalt 1 640 348

Forhåndsstemmer fordelt på kommune og valgdistrikt

Her finner du oversikt over antall forhåndsstemmer per kommune og valgdistrikt.

Valgdirektoratet oppdaterer daglig tall som viser hvor mange som har forhåndsstemt.

I vår oversikt finner du hvor mange som har stemt på de aktuelle datoene i forhåndsstemmeperioden så lang samt akkumulering av disse. Det vil si at du kan se at 37 810 personer forhåndsstemte den 18. august, men også at 253 156 hadde forhåndsstemt frem til og med 18. august. Disse tallene finner du fordelt på kommune og de 19 valgdistriktene

Vi gjør også en sammenligning av forhåndsstemmetallene for 2021 opp mot forhåndsstemmetallene fra 2017, først hver uke, så hver dag den siste uken av forhåndsstemmeperioden. Siden 10. august var en torsdag i 2017 og en tirsdag i 2021 er forhåndsstemmeperioden i 2021 lengre enn den var i 2017. I sammenligningen er det derfor alltid to dager mer med forhåndsstemming bak tallene for 2021 enn for tilsvarende tall fra 2017. Vi har også valgt å bare sammenligne på valgdistrikt, da disse i mindre grad har endret seg som følge av kommune- og regionreformen.  

Forhåndsstemmer til sametingsvalget

Oversikt over forhåndsstemmer fordelt på valgdistrikt.