Mottatte forhåndsstemmer 2019

Det ble totalt registrert 912 126 forhåndsstemmer under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Publisert:

De som forhåndsstemte utgjorde 33,7 prosent av alle som stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvaleget i 2019.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke frem til og med 6. september 2019

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune frem til og med 6. september 2019