Mottatte forhåndsstemmer 2017

Ved Stortingsvalget i 2017 forhåndsstemte totalt 1 069 541 personer.

De som forhåndsstemte utgjorde 36 prosent av alle som stemte ved stortingsvalget i 2017. Bare den siste dagen med forhåndsstemming ble det registrert nesten 140 000 stemmer.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke frem til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune frem til og med 8. september 2017

Ikke mulig å sammenligne forhåndsstemmer fra stortings- og sametingsvalget 2013 med årets valg