Mottatte forhåndsstemmer 1995-2013

Tabellen viser en oversikt over antall forhåndsstemmer i perioden 1995-2013.

Publisert:

Valgår og type

Ca. antall stemmer og stemmested

 

1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg        

 

ca. 179 000 (kommunen)

 

1997 Stortingsvalg

 

ca. 489 000 (Posten)

 

1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

 

ca. 332 000 (Posten)

 

2001 Stortingsvalg

 

ca. 509 000 (Posten)

 

2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

 

ca. 249 000 (kommunen)

 

2005 Stortingsvalg

 

ca. 473 000 (kommunen)

 

2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

 

ca. 374 000 (kommunen)

 

2009 Stortingsvalg

 

ca. 654 000 (kommunen)

 

2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

 

ca. 545 000 (kommunen)

 

2013 Stortingsvalg

 

ca. 855 255 (kommunen)