Valgdagen er satt

Mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. Det ble bestemt i statsråd 22. april.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 10. september 2023.