Rapport om kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics undersøkt kommunenes erfaringer med gjennomføringen av sametingsvalget i 2021.

Oppdraget er en oppfølging av tilbakemeldinger som kom fra kommunene i valggjennomføringsundersøkelsen i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021.

Les mer på Regjeringens nettsider: Rapport om kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021.