Forslag til ny valglov

Regjeringen la fredag 3. mars frem forslag til ny valglov.

Publisert:

Forslaget til ny valglov inneholder flere tiltak som skal legge til rette for at velgerne kan ha tillit til valget og at valget skal gå rett for seg. Tillit blir blant annet løftet opp i formålsparagrafen. I tillegg foreslås det endringer i hvordan valget gjennomføres og åpenhet til opptelling av stemmesedler.

Loven blir gjeldende fra stortingsvalget 2025 og påvirker derfor ikke kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Du finner proposisjonen med ny valglov her (regjeringen.no)

Pressemelding (regjeringen.no)