Elektronisk underskrift på listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 kan samle inn underskrifter og levere listeforslag elektronisk.

Alle som vil stille til valg må levere et listeforslag med oversikt over kandidatene som stiller til valg for partiet eller gruppen. Listeforslaget må være underskrevet av et antall personer avhengig av oppslutningen til partiet ved forrige valg.

Listeforslagene kan både opprettes og signeres elektronisk i en løsning utviklet av Valgdirektoratet.

Gå til listeforslagsportalen for å opprette eller signere et listeforslag.

Kan også leveres på papir

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Her finner du mer informasjon om listeforslag.