Listeforslag på papir

Valgdirektoratet har laget maler som kan benyttes for å opprette listeforslag. Du kan velge å benytte disse, men det er ikke et krav om det.

Publisert:

Denne veiledningen tar utgangspunkt i at malene fra Valgdirektoratet benyttes.

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at det er viktig at disse skrives ut tosidig.

På side 1 står listekandidater oppført, og siden inneholder:

  • Navnet på partiet som stiller liste
  • Hvilket valgdistrikt listen tilhører
  • Hvilket valg listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg

På side 2 skal listeforslaget underskrives. Den som signerer på et listeforslag, må føre opp:

  • Fullstendig navn
  • Bostedsadresse med postnummer
  • Fødselsdato
  • Signatur

Det er to vedlegg som skal fylles ut. I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med fødselsdato. I vedlegg B skal tillitsvalgt og varatillitsvalgt angis.

Alle som stiller liste, skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget.

Les mer: Regelverk knyttet til listeforslag.

Listeforslaget sendes kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12. Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Maler