Listeforslag på papir

Valgdirektoratet har laget maler som kan benyttes for å opprette listeforslag. Du kan velge å benytte disse, men det er ikke et krav om det.

Publisert:

Denne veiledningen tar utgangspunkt i at malene fra Valgdirektoratet benyttes.

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at det er viktig at disse skrives ut tosidig.

På side 1 står listekandidater oppført, og siden inneholder:

  • Navnet på partiet som stiller liste
  • Hvilket valgdistrikt listen tilhører
  • Hvilket valg listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg

På side 2 skal listeforslaget underskrives. Den som signerer på et listeforslag, må føre opp:

  • Fullstendig navn
  • Bostedsadresse med postnummer
  • Fødselsdato
  • Signatur

Det er to vedlegg som skal fylles ut. I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med fødselsdato. I vedlegg B skal tillitsvalgt og varatillitsvalgt angis.

Alle som stiller liste, skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget.

Les mer: Regelverk knyttet til listeforslag.

Listeforslaget sendes kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12. Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Listeforslag på papir kan benyttes i kombinasjon med elektronisk løsning for listeforslag.

Maler