Levere listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl 12. Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Publisert:

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2021. Denne malen finner du i bunnen av denne artikkelen. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Ønsker du likevel å lage ditt eget skjema eller trenger du mer utfyllende informasjon? Da bør du lese den fullstendige gjennomgangen av kravene til listeforslag og behandling av disse i  valghåndboka.

Resten av denne veiledningen tar utgangspunkt i at malen fra Valgdirektoratet blir brukt.

Formelle krav og frister

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i fylkeskommunen som er ansvarlig for det valgdistriktet de ønsker å stille til valg i.
 • Det er opp til valgstyrene hvor og hvordan de ønsker å få listeforslagene levert. Se nettsidene til den aktuelle fylkeskommunen eller ta kontakt med dem for mer informasjon.
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i fylkeskommunen. For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Utfylling av listeforslag

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). På siden med listekandidater skal følgende stå:

 • Listeforslagets overskrift
 • Hvilket valgdistrikt det tilhører
 • Hvilket valg det gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg

På påfølgende side(r) skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Alle som stiller listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslaget:

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene.
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis

Hvis listeforslaget ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndigheten og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Maler

Bokmål

Nynorsk