Postjournal

Søkbar postjournal for Valdirektoratet er tilgjengeleg via Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

Publisert:

I OEP kan du sjå dokumentdetaljar, bestille innsyn i dokument og skrive ut eller lagre postjournalar.

Saksdokumenta frå Valdirektoratet er offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Alle har rett til å gjere seg kjent med det offentlege innhaldet i saksdokumenta i ei bestemt sak, jamfør offentleglova og forvaltningslova.

Unntak frå offentleglova skal ifølgje § 3 ha heimel i eller medhald i offentleglova.

Søk i OEP