Opprette elektronisk listeforslag

I den elektronisk løsningen for listeforslag kan du opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Publisert:

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Man kan også benytte en kombinasjon av listeforslag på papir og elektronisk.

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Gå til listeforslagsportalen.

Slik bruker du portalen

Nedenfor følger en gjennomgang av hvordan den elektroniske listeforslagsportalen brukes.

Opprette listeforslag

For å komme i gang velger du valgdistriktet du ønsker å opprette listeforslaget i, og klikker på "Opprett nytt listeforslag". For å opprette et listeforslag i den elektroniske løsningen må du logge deg inn med ID-porten, og deretter fylle inn en del informasjon:

  • Partinavn – Her fyller du inn navnet på parti/gruppe. Om du ønsker et alternativt navn på samisk er valgfritt.
  • Administrator – I tillegg til den som oppretter listeforslaget kan du legge til ytterligere tre administratorer som også kan gjøre endringer i det opprettede listeforslaget. Du må legge inn fødselsnummer på de du vil skal ha administratorrettigheter, deretter må disse godkjenne at de påtar seg rollen, ved at de selv logger seg inn i portalen.
  • Øvrig info – Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, kan det hukes av for at det skal føres opp stilling og/eller bosted. Det er også mulig å føre opp de enkelte kandidatenes parti-/gruppetilhørighet, men det er ikke et krav. Om én kandidat på listen skal ha øvrig info, må alle kandidater ha det.
  • Forenklet regelverk – Huk av om listen følger forenklet regelverk. Se krav og frister for listeforslag for mer informasjon om dette.

Legg til kandidater i listeforslaget

Når du har opprettet listeforslaget kan du legge til kandidater. Klikk på "Legg til kandidat" og fyll inn informasjon om kandidaten.

Når du har lagt til flere kandidater har du mulighet til å endre på rekkefølgen ved å klikke og dra kandidatens nummer opp eller ned på listen. Det er også mulig å gjøre endringer på kandidatenes informasjon, eller slette kandidater.

Endre listeforslaget

Øverst til høyre er knappen "Endre listeforslag". Der kan du:

  • Endre partinavn (frem til listen publiseres for offentligheten)
  • Endre alternativt partinavn (frem til listen publiseres for offentligheten)
  • Legge til administratorer
  • Endre på om dere skal ha med tittel/bosted/partitilhørighet på kandidatene
  • Bestemme hvor mange kandidater som skal ha stemmetillegg.
  • Etter listeforslaget er publisert har du ikke lenger mulighet til å endre partinavn, eller alternativt partinavn, på listeforslaget.

Samle underskrifter

Partier som ikke kan stille liste etter forenklet regelverk kan velge "Publiser listeforslag" for å gjøre det offentlig tilgjengelig slik at innsamlingen av signaturer kan begynne.

Det er mulig å samle inn signaturer elektronisk, på papir, eller en kombinasjon av de to. For å samle inn underskrifter på papir kan du klikke på "Skriv ut underskriftsskjema" for å skrive ut et underskriftsskjema.

Antall signaturer som har kommet inn i den elektroniske løsningen kan sees på en teller, som kun er synlig for listens administratorer.

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag må ha en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer utgjør disse tillitsvalgt og vararepresentant.

For uregistrerte partier og grupper er det de to øverste underskriverne som blir henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant.

Administratorer har mulighet til å logge inn og signere listeforslaget før listen publiseres. På denne måten sikrer administratorene å få sine signaturer øverst på listen. Du kan legge til tillitsvalgt og vara som administrator under "Endre listeforslag" ved redigeringssiden. Når de er lagt inn som administrator kan de logge seg inn i portalen, navigere seg til listen og signere.

For partier registrert i Partiregisteret er styret for lokalavdelingen tillitsutvalget, med rett til å trekke listeforslaget.

For andre partier og grupper er det de fem øverste underskriverne som blir tillitsutvalg, mens de tre neste blir vararepresentanter.

Levere listeforslag

Knappen "Lever listeforslaget" sender listen til fylkeskommunen for stortings- og fylkestingsvalget, eller kommunen om det gjelder kommunestyrevalg, for saksbehandling.

Det er mulig å levere flere ganger frem til fristens utløp. Det er det sist innleverte listeforslaget som er gjeldende. Man må altså sende inn et nytt listeforslag, om man skal oppdatere valgmyndighetene med endringer som er gjort, og nye underskrifter som er samlet inn, siden sist innlevering. Benyttes det både papir og elektronisk løsning, er det spesielt viktig å være bevisst på hva som er siste innleverte listeforslag. Når du trykker på knappen "Lever listeforslaget" vil det synliggjøres hvilket tidspunkt listeforslaget sist ble levert elektronisk.

Aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leveres via den elektroniske listeforslagsportalen.

Spørsmål?

For spørsmål om bruk av listeforslagsportalen kan du kontakte Valgdirektoratet på [email protected].

Har du spørsmål om regelverk, krav og frister, anbefaler vi å ta kontakt med kommunen eller fylket med ansvar for valgdistriktet du ønsker å stille liste i. Dersom du skal signere på en liste anbefaler vi at du tar kontakt med partiet du skal signere på liste for.